Pasūtījuma un līdzekļu atgriešana ShokoBox.lv

Pircējam ir tiesības atgriezt iegādāto preci Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja preci pēc tās rakstura nevar atdot atpakaļ (piemēram, iekostu šokolādes tāfeli). Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam (ja prece ir saņemta). Pārdevējs 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas atmaksā Pircējam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Pircējs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus. Pircējam par saviem līdzekļiem jānogādā prece Pārdevēja tirdzniecības vietā Bruņinieku 28, Rīgā, LV-1011. Samaksātos līdzekļus par preci Pārdevējs atgriež tādā pašā veidā, kā par preci tika samaksāts.


Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad prece netiek piegādāta Pircējam Pircēja nepatiesi un/vai neprecīzi norādītas informācijas dēļ. Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek konstatēts, ka Pircējs ir izdarījis preces pasūtījumu, norādot nepatiesu un/vai neprecīzu informāciju, Pārdevējam ir tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu un vienpusēji atkāpties no noslēgtā distances līguma. Ja pasūtījums tika nosūtīts uz Pircēja norādīto pasūtījumā pakomātu un tas netika izņemts laicīgi un atgriezās pie Pārdevēja, ai piegādātu preci uz pakomātu atkārtoti, Pircējam vēlreiz ir jāsedz piegādes maksa. 


Klients ir tiesīgs atcelt pasūtījumu šādos pasūtījuma posmos (statusos):

-Gaida apstiprinājumu

-Procesā

Preces atdošanas vai pasūtījuma anulēšanas gadījumā atmaksa tiek veikta sākotnējā veidā


Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.
Distances līgumā noteiktās 14 dienu atteikuma tiesības neattiecas, ja piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces. (Ministru kabineta noteikumi Nr.255, punkts 2.4) un ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (Ministru kabineta noteikumi Nr.255, punkts 22.5).