ShokoBox.lv lietošanas nosacījumi

1. Interneta mājas lapas www.shokobox.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA Shoko Box

2. Katra mājas lapas lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem. Mājas lapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.

3. Izmantojot vai citējot www.shokobox.lv lapas materiālus, atsauce uz to ir obligāta.
4. Mājas lapa satur tekstu, fotogrāfijas, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Visas autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz minētajiem objektiem pieder SIA Shoko Box vai arī SIA Shoko Box ir šo tiesību īpašnieka(u) atļauja izmantot materiālu mājas lapā.
5. Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. SIA Shoko Box neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites.
6. Visa mājas lapā ietvertā informācija ir informatīva, par operatīvām izmaiņām, ja tādas būs radušās saistībā ar akcijas precēm, informēsim pircējus izvietojot aktuālo informāciju lapā.
7. SIA Shoko Box ir tiesības grozīt, papildināt vai izņemt informāciju no mājas lapas.
8. SIA Shoko Box neuzņemas atbildību par mājaslapas pieejamību lietotājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās neparedzētu iemeslu dēļ.
9. SIA Shoko Box, turpmāk – Pārdevējs, interneta veikalā www.shokobox.lv piedāvāto preču pārdošana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr. 207 "Noteikumi par distance līgumu", Pārdevējam un Pircējam slēdzot distances līgumu.
10. Visas www.shokobox.lv izvietotās preces tiek pārdotas par cenām, kas norādītas pie preces pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Cenas ir norādītas euro valūtā, tajās ir iekļauti visi nodokļi, tai skaitā Pievienotās vērtības nodoklis (21%). Preces cenā netiek iekļauta maksa par preces piegādi.
11. Akcijas cenas precēm un preču grupām ir spēkā, kamēr attiecīgā prece atrodas Pārdevēja noliktavā.
12. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādāto preci Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja preci pēc tās rakstura nevar atdot atpakaļ (piemēram, iekostu šokolādes tāfeli). Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam (ja prece ir saņemta). Pārdevējs 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas atmaksā Pircējam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Pircējs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus. Pircējam par saviem līdzekļiem jānogādā prece Pārdevēja tirdzniecības vietā Brivibas gatve 103 c, Rīga 

13. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad prece netiek piegādāta Pircējam Pircēja nepatiesi un/vai neprecīzi norādītas informācijas dēļ. Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek konstatēts, ka Pircējs ir izdarījis preces pasūtījumu, norādot nepatiesu un/vai neprecīzu informāciju, Pārdevējam ir tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu un vienpusēji atkāpties no noslēgtā distances līguma, par to informējot Pircēju.
14. Reģistrējoties vai veicot pirkumu www.shokobox.lv, Pircējs piekrīt Pārdevēja jaunākās informācijas, piemēram, par cenu atlaidēm, jauniem pakalpojumiem, īpašām akcijām u.tml., saņemšanai uz Pircēja norādīto e-pastu. Pircējam ir tiesības atteikties no jaunumu saņemšanas, nosūtot attiecīgu ziņu uz Pārdevēja e-pastu order@shokobox.lv.
15. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircēja personas datu aizsardzību, kā arī bez Pircēja rakstveida piekrišanas neizpaust Pircēja sniegto informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos. Sīkāk par personas datu privātuma politiku var lasīt te.

16. Pārdevējs neuzglabā elektroniski noslēgtā distances līguma kopiju.